הגשת דוח שנתי למס הכנסה

חשוב לזכור!
בדוח השנתי למס הכנסה יש לכלול את כל הטבות המס המגיעות לך

צריך להגיש דוח למס הכנסה?
השאר פרטים ונחזור אליך

חייג עכשיו

מי חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה?

1. בעל שליטה בחברה.
2. עוסק מורשה.
3. עוסק פטור.

4. נישום שנדרש לעשות כך בהתאם להוראת פקיד שומה.

אילו מסמכים ואישורים יש לצרף לדוח השנתי?
1. דוח רווח והפסד של העסק.
2. טפסי 106 מכל מקומות העבודה.
3. אישורים על הפקדות בקופות גמל.
4. אישורים מבנקים על רווחים או הפסדים מניירות ערך.
5. אישורים נוספים בהתאם להגדרת הנישום וסיווג העסק.

הגשת דוח שנתי באמצעות רואה חשבון / יועץ מס תסייע לך לנצל את כל הטבות המס ועשויה לחסוך כסף רב בתשלום המסים.

צריך להגיש דוח למס הכנסה?
השאר פרטים ונחזור אליך

חייג עכשיו