הצהרת הון

הצהרת הון הינו מסמך רגיש ובעל השפעה רבה על הנישום לכן טרם הגשת ההצהרה לרשויות המס יש לוודא שנערכה באופן מקצועי

הצהרת הון כשמה כן היא: הצהרה לגבי כל הנכסים וההתחייבויות של התא המשפחתי ליום מסוים. היא משמשת כמכשיר נוסף של רשויות המס לצורך ביקורת על הכנסותיו של הנישום.

הצהרת הון נדרשת לפי סעיף 135 (1) לפקודת מס הכנסה. הדו"ח מוגש במסגרת סמכותו של פקיד השומה לדרוש ידיעות ומידע, זאת בנוסף לדו"ח השנתי על ההכנסות לפי סעיף 131 לפקודה.

מיום הדרישה להצהרת ההון עומדים לנישום 120 ימים להגשתה, ו/או במקביל למועד הגשת הדו"ח השנתי לאותה שנה. איחור בהגשת הצהרת ההון במועד, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, תגרום להטלת קנס בגין כל חודש פיגור לפי סעיף 188 (ז) לפקודת מס הכנסה, וכן מהווה הדבר עבירה פלילית על פי סעיף 215 לפקודה. רישום פרטים כוזבים בהצהרה, השמטת נכסים בבעלות מגיש ההצהרה וכן אי הגשת הצהרת ההון במועד, מהווים עבירה פלילית על פי הוראות סעיפים 216 ו- 220 לפקודת מס הכנסה.

לאחר שאזרח פותח תיק במס הכנסה כעצמאי, או כאשר נפתח לו תיק כשכיר בשל היותו בעלים של חברה, או בעל מניות מהותי ,או שכיר שהכנסתו עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות, הוא חייב להגיש מידי שנה דוח שנתי על הכנסותיו.

הדרישה להצהרת הון היא בממוצע כל 5 שנים. לעיתים קורה שנדרשים להגישה כל 3 שנים, וקיימת גם אפשרות שתעבורנה 8 ו-9 שנים ללא דרישה. אני מניח, שהדרישה להצהרות ההון היא גם בהתאם לענף העיסוק של האזרח.

לעיתים חורג מס הכנסה מנוהל זה, ודורש הצהרות הון למועדים אחרים כגון סמוך למועד ביצוע עסקאות מהותיות.

ישנה חשיבות מרובה להכנה מקצועית של דוח זה ע"י בעל מקצוע, זאת עקב היות הדו"ח אמצעי חשוב למדידת נכונות הדיווחים השנתיים.

חוסכים לך הרבה כסף וזמן יקר כדי שתוכל להתפנות לקידום העסק שלך!
הצטרף היום ללקוחות המרוצים שלנו 🙂

השאר פרטים ונחזור בהקדם

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן