מס הכנסה ירושלים

פרטי יצירת קשר

פקיד שומה ירושלים 1 כתובת: רח' כנפי נשרים 66 ירושלים

מחלקה

מיקום מחלקה

טלפון

פקס

ישוב

חוליה מרכזית עצמאים

קומה 3 חדרים: 358,356,354

02-6545283

02-6545299

ירושלים

שירות תפעול ורשת

קומה 3 חדר 368 , 366

02-6545297 02-6545292

02-6545296

ירושלים

ניכויים

קומה 4 חדר 481,482

02-6545179,121,180

02-6545181

ירושלים

מחלקת מודיעין

ירושלים 1

02-6545279

076-8091907

ירושלים

ניהול ספרים

קומה 4 חדר 478

02-6545375

02-6545120

ירושלים

חוליה – 1

קומה 3 חדר 358

02-6545282

02-6545164

ירושלים

חוליה -3

קומה 3 חדר 354

02-6545281

02-6545164

ירושלים

חוליה -4

קומה 3 חדר 350

02-6545176

02-6545164

ירושלים

חוליה -5

קומה 3 חדר 356

02-6545155

02-6545164

ירושלים

חוליה 2

קומה 3 חדר 352

02-6545277

02-6545164

ירושלים

חוליה – 6

קומה 3 חדר 360

02-6545284

026545164

ירושלים

חוליה 8

קומה 3 חדר 354

02-6545280

02-6545164

ירושלים

חולית פשמג

קומה 3 חדר 360

02-6545285

02-6545164

ירושלים

 פקיד שומה ירושלים 2 כתובת: מגדל דניאל רח' יפו 236 ירושלים

מחלקה

מיקום מחלקה

טלפון

פקס

ישוב

החזרי מס

קומת כניסה

02-5019235

02-5019241 02-5019242 02-5019243

02-5019252

ירושלים

תאומי מס

קומה 6 חדר 609

02-5019235

02-5019241 02-5019242 02-5019243

02-5019252

ירושלים

שירות תפעול ורשת

קומה 6 חדר: 637

02-5019255 02-5019244 02-5019211 02-5019215

02-5019423

ירושלים

מחלקת מודיעין

ירושלים 2

02-5019207

02-6303109

ירושלים

חוליה מרכזית

קומה 6 חדר 601

02-5019256 02-5019217 02-5019286

02-6303124

ירושלים

  פקיד שומה ירושלים 3 כתובת: רח' כנפי נשרים 66 ירושלים

מחלקה

מיקום מחלקה

טלפון

פקס

ישוב

החזרי מס

קומת כניסה

02-6545333

02-6545270

ירושלים

תאומי מס

קומת כניסה

02-6545333

02-6545270

ירושלים

חוליה מרכזית עצמאים

קומה 1-

02-6545333

02-6545351

ירושלים

שירות תפעול ורשת

קומה 5 חדר 528

02-6545401 02-6545427

02-6545213

ירושלים

מלכרים

קומה 1 חדר 115.113

02-6545333

02-6545343

ירושלים

מחלקת מודיעין

ירושלים 3

02-6545424

076-8090003

ירושלים