מס הכנסה תל אביב טלפונים

פקיד שומה תל אביב 1 כתובת: דרך מנחם בגין 125 תל אביב

מחלקה

מיקום מחלקה

 

טלפון

פקס

ישוב

חוליה מרכזית עצמאים

חדרים: 1740,1743,1744

 

03-7633333

03-7633323

תל אביב-יפו

חוליה מרכזית חברות

חדרים: 1736,1737,1738,1739

 

03-7633333

03-7633323

תל אביב-יפו

שירות תפעול ורשת

חדרים: 1764,1767

 

03-7633333

03-7633378

תל אביב-יפו

מחלקת מודיעין

תל אביב 1

 

03-7633372

076-8092880

תל אביב-יפו

 

פקיד שומה תל אביב 3 כתובת: רח' פרץ 3 66853 תל אביב

מחלקה

מיקום מחלקה

טלפון

פקס

ישוב

חוליה מרכזית עצמאים

קומה א

 

03-7634357

03-7634356 03-7634352 03-7634350

037634377

תל אביב-יפו

חוליה מרכזית חברות

קומה א' חדרים:102,103

 

03-7634353 03-7634351

03-7634377

תל אביב-יפו

שירות תפעול ורשת

קומת קרקע

 

03-7634385

03-6875485

תל אביב-יפו

גביה עצמאיים

קומה א' חדר 114

 

03-7634375

03-7634364

03-7634361

תל אביב-יפו

גביה חברות

קומה א' חדר 114

 

03-7634372 03-7634373

03-7634361

תל אביב-יפו

 פקיד שומה תל אביב 4 כתובת: דרך מנחם בגין 125 תל אביב

מחלקה

מיקום מחלקה

טלפון

פקס

ישוב

גביה

קומה 19 חדרים 1943,1941,1944 1946

 

03-7633602

03-7633598 03-7633595

076-8093372

תל אביב-יפו

שירות תפעול ורשת

קומה 19 חדרים 1965,1964,1968

 

03-7633618 03-7633620 03-7633622 03-7633623

03-7633621

תל אביב-יפו

מחלקת מודיעין

תל אביב 4

 

03-7633618

076-8092991

תל אביב-יפו

חוליה מרכזית א

חוליות 1,2,3,4,5, קומה 19-חדרים 1951,1952,1953

 

03-7633609 03-7633605 93-7633606 03-7633607

076-8093373

תל אביב-יפו

חוליה מרכזית ב

חוליות 6,7,8,9 קומה 19 חדרים:1936,1937,1938,1939

 

03-7633585 03-7633586 03-7633588 03-7633581

076-8093374

תל אביב-יפו

 פקיד שומה תל אביב 5 כתובת: דרך מנחם בגין 125 תל אביב

מחלקה

מיקום מחלקה

טלפון

פקס

ישוב

גביה

קומה 20

 

03-7633705 03-7633687 03-7633690 03-7633689

03-7633706

תל אביב-יפו

החזרי מס

קומה 14

 

03-7633083 03-7633096

03-7633087

תל אביב-יפו

תאומי מס

קומה 14

 

03-7633082 03-7633081 03-7633084

03-7633087

תל אביב-יפו

שירות תפעול ורשת

קומה 20

 

03-7633721 03-7633728

03-7633732

תל אביב-יפו

מחלקת מודיעין

תל אביב 5

 

03-7633721

076-8090145

תל אביב-יפו

 פשמ"ג כתובת: דרך מנחם בגין 125 תל אביב

מחלקה

מיקום מחלקה

טלפון

פקס

ישוב

מחלקת מודיעין

קומה 21 חדר 2163

 

03-7633833

03-7633812

תל אביב-יפו

חוליה מרכזית וכרטסת

קומה 21 חדרים 2173-2185

 

03-7633852 03-7633851

03-7633872

תל אביב-יפו

 פקיד שומה גוש דן כתובת: רח' בן גוריון 38 52573 רמת גן

מחלקה

מיקום מחלקה

טלפון

פקס

ישוב

חוליה מרכזית עצמאים

קומה 6 חדרים: 622-626 628

 

 

03-7530236

03-7530237 03-7530238 03-7530242 03-7530243 03-7530244 03-7530245

03-7530240

רמת גן

חוליה מרכזית חברות

קומה 6 חדרים: 614,616,618

 

03-7530225

03-7530226 03-7530229 03-7530230 03-7530232 03-7530233

03-7530227

רמת גן

שירות תפעול ורשת

קומה 6 חדרים: 630-632 638-642

 

03-7530257

03-7530258 03-7530259

03-7530250

רמת גן

מחלקת מודיעין

גוש דן

 

03-7530305

076-8090318

רמת גן

גבית ניכויים

קומה 6 חדרים: 611,613,615

 

03-7530219 03-7530220 03-7530223

03-7530212

רמת גן

תאומי מס והחזרי מס

קומה 6 חדרים:661-673

 

03-7530274

03-7530273

רמת גן

גביה חברות

קומה 6 חדר 608

 

03-7530215

03-7530212

רמת גן