רואה חשבון לחברה בע"מ

במקום לספר על כל מה שאנו יודעים לעשות עבורך, חשוב להבין איך רואה חשבון  מגן עליך ועל העסק מטעויות קשות שעשויות לעלות לך המון כסף

מקצועיות וזמינות – ליווי מקצועי צמוד כדי למנוע דיווחים שגויים, טעויות רישום וכד'.

הנהלת חשבונות יוזמת – קשר שוטף עם הלקוח מיוזמתנו, עם הנחיות חשבונאיות שוטפות במשך כל השנה ולא רק לפני הדו"ח השנתי.

ייעוץ מס יצירתי– זיהוי ומניעה מוקדמת של טעויות מיסוי נפוצות, שרוב העסקים נופלים בהן.

הדרכה מקצועית – הלקוחות שלנו מקבלים טיפים מקצועיים לשיפור רמת הידע שלהם התורמים רבות לניהול כספי תקין בעסק.

רואה חשבון בירושלים

כל מה שדרוש לך מתנהל בכתובת אחת בצורה מקצועית, מסודרת ואחראית:
דוחות שוטפים, דוחות שנתיים, דיוני שומות, ייצוג מול רשויות המס, הצהרת הון, תכנון מס, הפקת תלושי שכר ואפילו שירותים משלימים כמו ייעוץ פיננסי, ליווי עסקי וגיוס מימון לעסק. וכל זה רק על קצה המזלג 😉

מהי חברה בע"מ?
חברה בע"מ הינה התאגדות של יחיד או מספר אנשים לשם ביצוע פעילות עסקית. חברה בע"מ מנוהלת באמצעות מניות, והמחזיקים בהן הינם בעלי מניות בחברה.
מי יכול להקים חברה בע"מ?
סעיף 2 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן- "חוק החברות") קובע כי כל אדם, לרבות תאגיד, רשאי להקים חברה, ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדות את החוק ואינן בלתי מוסריות.
כמו כן, סעיף 3 לחוק החברות קובע כי לחברה יכול שיהיה בעל מניות אחד בלבד.

הקמת חברה בע"מ

הליך רישום חברה בע"מ:
מסמכים שיש להגיש, בין היתר, לרשם החברות לצורך רישום חברה:
1. טופס בקשה לרישום חברה (פירוט הנתונים העיקריים: כתובת החברה, מטרותיה, הון החברה והאם היא מוגבלת במניות). בהקשר זה יצוין כי, ישנה אפשרות להגיש את הטופס בקשה לרישום חברה באמצעות הדוא"ל.

2. תקנון החברה (מפרט את שם החברה, מטרותיה, מספר מקסימלי של בעלי מניות ודירקטורים בחברה, הון החברה הרשום, אחריות בעלי המניות וכן הקצאת המניות לבעלי המניות הראשונים).
3. הצהרת דירקטורים ראשונים (מסמך חתום ע"י הדירקטורים הראשונים שהתמנו בו מצהיר כל אחד מהם שהוא כשיר לכהן כדירקטור).
4. הצהרת בעלי מניות ראשונים (על כל אחד מבעלי המניות הראשונים לחתום על הצהרה לפיה הוא כשיר להחזיק במניות החברה).
5. טופס הגשת מסמכים (טופס הגשת מסמכים בדוא"ל) הכולל פרטי קשר וכן שלושה שמות רצויים לחברה- למקרה שבו השם הנבחר נמצא כבר בשימוש ו/או לא יאושר על ידי רשם החברות.

יתרונות מול ביטוח לאומי בהקמת חברה בע"מ:
חברה לא משלמת דמי בריאות ודמי ביטוח לאומי בגין רווחיה וכן משיכת רווחים כדיבידנד גם היא לא חייבת בתשלום ביטוח לאומי. בשונה מרווחים של בעל עוסק מורשה החייבים בתשלום ביטוח לאומי ובדמי בריאות. מסקנה מבחינת שיקולי תשלומי ביטוח לאומי, קיים יתרון משמעותי להתאגדות כחברה על פני פעילות כעוסק מורשה.
יתרונות מול מס הכנסה בהקמת חברה בע"מ:
הכנסותיו של יחיד הפועל כעצמאי ולא באמצעות חברה בע"מ, חייבות במס לפי מדרגות המס הקבועות בפקודת מס הכנסה מדרגות אלו מתעדכנות מעת לעת.
לעומת זאת, שיעור מס חברות נמוך יותר. בהקשר זה יצוין כי, משיכת הכספים מהחברה באמצעות דיבידנד תיחשב לאירוע מס בגינו יחויב מס נוסף.
לפיכך, היתרון העיקרי מבחינת שיקולי מס הכנסה להתאגדות כחברה על פני פעילות כעוסק מורשה, הינו האפשרות לדחות את מועד תשלום המס החל על דיבידנד, וזאת על ידי דחיית חלוקת הרווחים. ובכך לעשות שימוש ברווחים הצבורים בחברה לביצוע פעילויות או השקעות נוספות.
בהקשר זה אף יצוין כי, דיבידנד המחולק בין חברות פטור מתשלום מס דבר המאפשר לחברה לחלק את רווחיה לחברות קשורות ללא צורך בתשלום מס. למעשה כך ניתנת אפשרות לעשות שימוש בכספים במסגרת חברות אחרות בקבוצה ולא רק בחברה עצמה בה נוצרו הרווחים.
עקרון האחריות המוגבלת והאישיות המשפטית הנפרדת :
יתרון נוסף בהקמת חברה בע"מ הינו עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של חברה. כאשר נישום מנהל עסק כעצמאי, כל חבויות המס והקנסות מוטלים עליו באופן אישי. לעומת זאת חברה בע"מ היא למעשה גוף משפטי עצמאי ובעל אישיות משפטית נפרדת, קיימת הפרדה משפטית בין החברה לבעלי המניות שלה. כמו כן, אחריותם של בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת עד לגובה הון המניות הבלתי נפרע של כל אחד מהם. דהיינו, כאשר החברה חדלת פירעון, לא יוכלו הנושים, ובכללם גם רשויות המס, לתבוע את בעלי המניות באופן אישי.
שיקולים נוספים בהקמת חברה בע"מ
חשוב לציין כי, בחברה ישנן הוצאות נוספות אשר אינן קיימות חלות על עוסק מורשה, כגון: הוצאות ייסוד חברה, אגרה שנתית לרשם החברות והגשת דוחות כספיים מבוקרים. כמו כן, חברה חייבת לנהל את ספריה בשיטה דו צידית, אשר יקרה יותר מעלות ניהול חד צידית לעוסק מורשה. בהקשר זה יצוין כי, חלק מההוצאות הנ"ל מוכרות לצרכי מס.
יתרונות נוספים לחברה הינם ביכולת למכור חלק מפעילות החברה לאחר, האפשרות לתשלום פיצויי פיטורין לבעל שליטה בפטור ממס, ניצול אופטימלי של מדרגות המס ליחיד, היוקרה בפעילות כחברה ועוד.
לסיכום, להתאגדות כחברה בע"מ יתרונות רבים, בבחינת כדאיות הקמת חברה בע"מ יש לקחת בחשבון בעיקר את מחזור ההכנסות והרווחים הצפויים לעסק.

חוסכים לך הרבה כסף וזמן יקר כדי שתוכל להתפנות לקידום העסק שלך!
הצטרף היום ללקוחות המרוצים שלנו 🙂

השאר פרטים ונחזור בהקדם