פתיחת עוסק מורשה

יאיר-שמאי ושות' רואה חשבון ויועץ מס

מעוניין לפתוח עוסק מורשה?
השאר פרטים ונחזור אליך

חייג עכשיו

המדריך לפתיחת עוסק מורשה

שלב א': פתיחת עוסק מורשה חדש במע"מ (מס ערך מוסף):

יש לגשת למשרד מע"מ הקרוב למקום העסק שלך למלא ולהגיש טופס 821 (פתיחת עסק במע"מ).

להלן רשימת המסמכים הנדרשים לצורך רישום כעוסק מורשה במע"מ:

1. תעודת זהות.

2. חוזה שכירות של מקום העסק (או חוזה רכישה).

3. צילום של שיק מבוטל או אסמכתא אחרת בדבר פרטי חשבון הבנק של העסק.

4. חשבוניות בדבר הוצאות ראשוניות של העסק (רכישת ציוד, פרסום וכדו').

במידה והרישום בוצע כהלכה, תעודת עוסק מורשה תישלח אליך או לרואה חשבון המייצג שלך בדואר.

 

שלב ב': פתיחת תיק במס הכנסה:

במידה וכבר התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק, לא יאוחר מיום פתיחת העוסק מורשה – בהודעה יש לציין שם מלא, מספר תעודת זהות, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר טלפון, תאריך פתיחת העסק, וכתובת פרטית.

או לחלופין – להגיע למשרד מס הכנסה באזור העסק ולמלא טופס 5329 (דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה). אשר כולל את הפרטים הדרושים לפתיחת התיק.

חשוב לדעת כי, בהתאם להוראות מס הכנסה חובה על כל בעל עסק לנהל ספרי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבע נציג מס הכנסה ובהתאם לסוג העסק או משלח היד. (בהקשר זה, מומלץ להיוועץ עם רואה חשבון)

שלב ג': פתיחת תיק עצמאי במוסד לבטוח לאומי:

עם פתיחת העסק יש לגשת לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים ולפתוח תיק עצמאי טופס 6101 (פתיחת תיק עצמאי בביטוח לאומי).

חוק הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה:

– מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
– מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע במשק.
– מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

קישורים רלבנטיים:

מדריך מס הכנסה לפתיחת עסק

מדריך מע"מ לעוסק החדש

מעוניין לפתוח עוסק מורשה?
השאר פרטים ונחזור אליך

חייג עכשיו