פתיחת שותפות

שותפות היא צורה של התאגדות משפטית בין מספר בני אדם המנהלים יחד עסק לצורך הפקת רווחים

מעוניין לפתוח שותפות?
השאיר פרטים ונחזור אליכם

חייג עכשיו

מעמדן החוקי של שותפויות בישראל מוסדר באמצעות פקודת השותפויות.
שותפות היא צורה של התאגדות משפטית, בין מספר בני אדם המנהלים יחד עסק לצורך הפקת רווחים ואינם מאוגדים באופן אחר (חברה בע"מ, עמותה, אגודה שיתופית). שותפות יכולה להתאגד כעוסק מורשה או כעוסק פטור.
יודגש כי, חברי השותפות חבים באופן אישי בכל חובות השותפות, בשונה מצורות התאגדות אחרות, כגון חברה בע"מ. בהקשר זה יצוין כי, ניתן להגדיר שותף מסוים בשותפות כ"שותף מוגבל" ובמקרה זה השותף לא יהיה חייב בחובות השותפות מעבר לסכום השקעתו ההתחלתית, אך יחולו עליו מגבלות מסוימות שאינן חלות על שחבר בשותפות שאינו מוגבל. שותפות בה ישנו שותף מוגבל נקראת "שותפות מוגבלת".
מספר החברים בשותפות יכול להיות בין 2 ל-10 שותפים, פרט לשותפויות של רואי חשבון ועורכי דין, בהן אין הגבלה על מספר החברים.

יתרונות ההתאגדות בשותפות לעומת חברה בע"מ:
1. השותפות אינה חייבת בתזכיר ובתקנון, ובאסיפה של בעלי המניות לשם ניהולה.
2. פירוק שותפות מהיר ופשוט מפירוק חברה.
החיסרון העיקרי בשותפות לעומת חברה בע"מ, עמותה או אגודה שיתופית הינו בחבות האישית של כל חברי השותפות כלפי כל חובות השותפות.
לשם הקמת השותפות יש לפתוח תיקים ברשויות המס:
• פתיחת תיק במע"מ
• פתיחת תיק במס הכנסה
• פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי

מעוניין לפתוח שותפות?
השאיר פרטים ונחזור אליכם

חייג עכשיו