מאמרים של: yair-admin

נוהל גילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון ההליך מתנהל במשרדנו במקצועיות ובדיסקרטיות מוחלטת הליך גילוי מרצון נוצר במטרה לעודד נישומים שביצעו בעבר עבירות מס לדווח

רואה חשבון מבקר לקבוצות רכישה

רואה חשבון מבקר לקבוצות רכישה

רו"ח מבקר לקבוצות רכישה משרדנו עוסק בליווי פיננסי וחשבונאי של קבוצות רכישה.המשרד נותן מענה לקבוצות הרבות שמתארגנות באמצעות הסכם שיתוף

מס על השכרת דירה

מיסוי הכנסות מהשכרת דירות אילו מסלולי מיסוי קיימים מסלול פטור ממס מסלול מיסוי 10% אילו מסלולי מיסוי קיימים בעלי דירות

מיסים בתמ"א 38

מיסוי בהתחדשות עירונית – תמ"א 38 בעסקת מקרקעין חל על הרוכש חובת תשלום מס רכישה ועל המוכר חלה חובה לשלם מס שבח והיטל השבחה.