מאמרים של: yair-admin

גילוי מרצון 2024

גילוי מרצון 2024

נוהל גילוי מרצון 2024 יאיר ושות' על רק הצורך למלא את קופת המדינה המתרוקנת ולמצוא מקורות מימון להוצאות הביטחון רשות